Biz hakda

“Xiamen ZL Diamond Technology Co., Ltd.”

Z-LION hakda

Z-LION (“Xiamen ZL Diamond Technology Co., Ltd.” üçin gysga) Hytaýyň Sýamen şäherinde göwher gurallaryny ussat öndüriji.2002-nji ýylda döredilen we 2015-nji ýylda jemgyýetçilik kompaniýasy hökmünde Täze Üçünji Geňeşe girizildi.
Z-LION döredileli bäri beton pollary ýuwmak üçin göwher gurallaryny öndürmek we öndürmek bilen meşgullanýar.Önümlere her dürli pol üweýjiler üçin demir zynjyr örtükleri, çygly we gury polishing üçin rezin zynjyrlaýjy pollar, geçiş polishing padleri, PCD, gyrymsy çekiçler, käse tigirleri, gyrasy we burç ýalpyldawuk padleri, gubka ýalpyldawuk padler, çalt üýtgeýän adapterler we ş.m.
Z-LION innowasiýa uly ähmiýet berýär.Bize “Milli intellektual eýeçiligiň artykmaç kärhanasy”, “Fujian innowasiýa kärhanalary” diýilýär.Içerki we halkara patentlerden 63-si bar.Biz “Almaz çeýe polishing padleri senagat standarty”.
Z-LION müşderilere ýakyn durmak üçin elmydama elimizden gelenini edýär.Bütin dünýäde 100-den gowrak sergä gatnaşdyk.Sergilerde müşderiler bilen ýüzbe-ýüz duşuşmak, bar bolan önümlerimizi täzeläp, täze önümleri ösdürip biljekdigimiz üçin haýsy göwher gurallarynyň poladyň has täsirli boljakdygyny anyklamaga kömek etdi.Önümlerimiz, esasanam Europeewropada, Demirgazykda we Günorta Amerikada, Awstraliýada we Eastakyn Gündogarda müşderilerimiz tarapyndan gowy görülýär.

Kabul edişlik

Hil

Netijelilik

Innowasiýa

Bütewilik

Näme üçin bizi saýlamaly?

san-3

Täze Üçünji Geňeş sanawyndaky kärhana

san-1

Göwher gurallaryny öndürmek boýunça 19+ ýyllyk tejribe

san-2

Içerki we halkara patentleriň 63-si

san-4

5 Senagat standart taslama bölümi

Şuzi

100+ Bütin dünýäde sergiler

san-6

Senagat ýolbaşçylaryndan 20+ OEM taslamalary

Taryhymyz

 • 2002

  Döredildi;

 • 2005

  ISO 9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy;

 • 2005-2015

  Innowasiýa boýunça onlarça baýrak we baýrak gazandy;

 • 2015

  Jemgyýetçilik kompaniýasy hökmünde Täze Üçünji Geňeşe girizildi (aksiýa kody: 831862);

 • 2015-2020

  4 Senagat standartyny we 1 Milli standarty düzmäge gatnaşdyňyz.

 • 2021

  Baş ştab-kwartiramyza göçüň;

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň