Buş Hammers

  • Örtügi aýyrmak we beton dokma üçin trapezoid plastinkadaky buş çekiç

    Örtügi aýyrmak we beton dokma üçin trapezoid plastinkadaky buş çekiç

    Z-LION BH01 Buş çekiç, bazardaky pol üweýji maşynlaryň köpüsine laýyk bolmak üçin uniwersal trapezoid plastinka bilen gelýär.Gural içerki we daşarky köne ýüzleri güýçlendirmek üçin giňden ulanylýar.Içerde gyrymsy çekiç örtükleri aýyrmak we uly agregatlary açmak üçin ajaýyp işleýär;Daşardan, gural, süýşmäge garşy ýa-da bezeg işini tamamlamak üçin betonda gyrymsy görnüşli profil döretmek üçin giňden ulanylýar.

  • Beton pollary dokamak we üwemek üçin Lavina plastinkasyndaky Buş çekiç

    Beton pollary dokamak we üwemek üçin Lavina plastinkasyndaky Buş çekiç

    “Lavina” pol ýylmaýjy üçin pyçakly plastinka üstündäki buş çekiç, umumy täsir etmek üçin beton poluň ýüzüni togalamak, bezeg gutarmak ýa-da süýşmek üçin gutarmak ýa-da örtük aýyrmak üçin beton pollary dokamak we üwemek üçin giňden ulanylýar.Beton poly taýýarlamak üçin aşa agressiw gural.