Gury rezin göwher ýalpyldawuk gaplar

 • Z-LION Çygly we gury ulanmak üçin patentlenen beton ýalpyldawuk pad

  Z-LION Çygly we gury ulanmak üçin patentlenen beton ýalpyldawuk pad

  Z-LION 16KD rezin baglanyşyk beton ýalpyldawuk pad, Z-LION-yň başga bir patentlenen önümidir.Diňe Z-LION-yň dizaýny we eýeçiligi.Gury we çygly ulanyp boljak köpugurly ýalpyldawuk pad.Esasan beton pollary ýuwmak işiniň soňky ädimlerinde ulanylýar, reňkleýiş tizligini, has aýdyňlygyny we ýalpyldawuk öwüşginini üpjün edýär.

 • Z-LION Beton poly ýuwmak üçin açyk reňkli rezin göwher ýalpyldawuk padler

  Z-LION Beton poly ýuwmak üçin açyk reňkli rezin göwher ýalpyldawuk padler

  Z-LION 123AW açyk reňkli rezin göwher ýalpyldawuk ýassyklar ak / krem ​​reňkde.Beton pollary ýuwmak pudagynda meşhur çeýe polishing padleri.Pollary ýalpyldatmak üçin ýeňil ýöreýiş maşynlarynda ýa-da gyrada işlemek üçin eliňizdäki polişlerde giňden ulanylýar.Açyk reňkli rezin poly reňklemez.Kassalar suw bilen ýa-da suwsyz işläp biler.

 • Beton poly ýuwmak üçin gury rezin göwher ýalpyldawuk pad

  Beton poly ýuwmak üçin gury rezin göwher ýalpyldawuk pad

  Gury rezin göwher ýalpyldawuk pollar beton pollary gury ýuwmak üçin niýetlenendir.Resokary hilli göwherden we ýokary temperatura çydamly ak rezinden, rezin geçirmezden ýokary hilli gury poli üpjün etmek.Gowy aýdyňlyk we ýokary ýalpyldawuk.

 • Beton poly ýuwmak üçin taýfun nagşy gury rezin reňkleýji pad

  Beton poly ýuwmak üçin taýfun nagşy gury rezin reňkleýji pad

  Z-LION 16KW Taýfun nagşy gury rezin reňkleýji pad, beton pollary ýa-da sement bazasy terrazzo pollaryny gury polatlamak üçin tygşytlaýjy pad.Taýfun dizaýny, ýokary çyzgylary aýyrmagyň tizligini üpjün edýär we tozan üçin ajaýyp kanal üpjün edýär.Ak reňk pollaryň reňkini peseldýär.

 • Beton poly ýuwmak üçin turbo nagyş gury rezin göwher ýalpyldawuk pad

  Beton poly ýuwmak üçin turbo nagyş gury rezin göwher ýalpyldawuk pad

  Z-LION 16KR Turbo nagyşly gury rezin göwher ýalpyldawuk pollar, beton pollary ýuwmak prosesiniň soňky tapgyrynda çyzgylary aýyrmak we ýalpyldawuk ulanmak üçin ulanylýar.Örän ýokary hilli göwher we ýokary temperatura rezin bilen ýasalan, mutlak gury ýalpyldawuklyk üçin ajaýyp.Turbo dizaýny tozan üçin ajaýyp kanal üpjün edýär.

 • Beton poly ýuwmak üçin ýumurtga gury rezin reňkleýji pad

  Beton poly ýuwmak üçin ýumurtga gury rezin reňkleýji pad

  Z-LION 16V ýumurtga gury reňkli reňkleýji pad, ýumurtga görnüşinde bolup, adaty tegelek şekilli ýalpyldawuk paddan düýpgöter tapawutlanýar.Adaty tegelek şekilli ýassyklarda ulanylýan aýlaw velkronynyň ýerine arka tarapy çeňňek velkro bilen gelýär.Adatça uly diametrli gubka süýümli pad bilen berkidilýär we VorteX pad ýaly bufer pad hökmünde ulanylýar.Beton pollary gury ýuwmak üçin niýetlenendir.
 • Beton poly ýuwmak üçin günebakar rezin göwher ýalpyldawuk pad

  Beton poly ýuwmak üçin günebakar rezin göwher ýalpyldawuk pad

  Z-LION 16SF günebakar rezin göwher ýalpyldawuk pad, çygly we gurak ulanylyp bilner.Günebakar / gül nagşy, has ýalpyldawuk we has aýdyňlygy üpjün edýän beton pollarda has ýokary sürtülme döredýär.Esasan aýnanyň şöhle saçmagyna we ýokary şöhlelendiriji poluň ýüzüne ýetmek üçin beton pollary ýuwmak prosesiniň soňky ädimleri hökmünde ulanylýar.

 • Beton pollary ýalpyldatmak üçin ajaýyp ýalpyldawuk gury reňkleýji pollar

  Beton pollary ýalpyldatmak üçin ajaýyp ýalpyldawuk gury reňkleýji pollar

  Z-LION 123K super ýalpyldawuk gury rezin reňkleýji padler, kiçijik inedördül we tegelek rezin segmentleri bilen suratly ýüz dizaýnyna eýe.Designörite dizaýn we kämilleşdirilen formula, pad bilen ep-esli ýalpyldawuk beton üstündäki RA-ny peseltmäge mümkinçilik berýär.Gury ýalpyldawuk, has aýdyňlygy we ajaýyp ýalpyldawuk beton pollary almak üçin niýetlenendir.

 • Beton pollary ýuwmak üçin nokat nagyş gury rezin reňkleýji pad

  Beton pollary ýuwmak üçin nokat nagyş gury rezin reňkleýji pad

  Z-LION 16E Nokat nagşy gury rezin reňkleýji pad, 3,5 mm galyňlykdaky pol ýuwujy pad.Bu ýalpyldawuk padiň formulasy Z-LION-da iň köp satylan gury rezin reňkleýji pad ZL-16AD bilen deňdir.Has inçe iş ýüzi bilen bu pad 10,5 mm galyňlygy 16AD-dan az, býudjeti çäkli kiçi taslamalar üçin ajaýyp.

 • Beton pollary guratmak üçin 6 postly göwher rezin

  Beton pollary guratmak üçin 6 postly göwher rezin

  Z-LION 16Q 6 postly göwher rezin puck, 2 sany plastmassa esasy gural bolup, 6 sany ýazgyly rezin göwher bölekleri bilen doldurylýar.Esasan beton pollary guratmak üçin 16QH gibrid geçiş awtoulaglaryndan soň ulanylýar.Çukur, velkro arkasy arkaly pol üweýjileriniň gural saklaýjysyna birigýär we her jübiniň arka tarapynda ýerleşýän plastmassa çeňňek bilen saklanýar.Esasan CPS pol ýylmaýjylarda ulanylýar.