“Lavina” pol üweýji maşynlar üçin PCD beton üweýji gural

Z-LION PCD-20 Poly kristal göwher (PCD) beton üweýji gural, beton poldan epoksi, ýelim, boýag, rezin we ş.m. ýaly aksiýalary we örtükleri agressiw aýyrmak üçin Lavina pol üweýji maşynlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.Gural iki 1/4 çärýek tegelek PCD we göwher gurbanlyk çubugy bilen gelýär.Sagat ugry boýunça we sagat tersine ugry ikisi hem bar.


 • Model No:ZL-PCD-20
 • Ölçegi:2x1 / 4PCD
 • Material:PCD + Almaz
 • Funksiýa:Örtügi aýyrmak
 • Ulanylyşy:Çygly we gurak
 • Baglanyşyk:Lavina
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Bu PCD üweýji gural, 1/4 çärýek tegelek PCD-leriň 2-si we stabilizator we çuňluk gollanmasy hökmünde işleýän göwher gurban segmenti bilen gelýär.
  PCD-leriň başyndan ahyryna çenli netijeli işlemegini üpjün etmek üçin gurban segmenti PCD-den birneme pesdir.
  Bu PCD üweýji gural, sagat ugruna (çep tarapa aýlanmak) ýa-da sagat tersine (sag tarapyň aýlanmagy) belli bir ugurda üwemek üçin niýetlenendir.
  Bu PCD üweýji gural, “Lavina” pol üweýji maşynlaryna gabat gelmek üçin “Lavina” kranly plastinka bilen gelýär.
  Kebşirlenen plastinka 3-M6 deşikli bolup, adaty trapezoidler hökmünde ulanylyp bilner, şeýle hem dürli görnüşli ýylmaýjy enjamlara laýyk bolar.
  Bu PCD üweýji gural, epoksi, ýelim, mastika, inçe, rezin, boýag we ş.m. ýaly aksiýalary we örtükleri agressiw aýyrmak üçin amatlydyr, betonyň üstünde gödek profil goýman, beton poldan örtükleri aýyrýar.

  Önümiň artykmaçlyklary

  Z-LION PCD-20 Lavinakompýuter örtügini aýyrmak gurallarybeton poldan her dürli örtükleri aýyrmak üçin “Lavina” pol üweýji maşynlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.Bu guralyň aýratynlyklary aşakdakylar:
  PCD-ler çylşyrymly, ýokary basyş we ýokary temperatura tehnologiýasynda öndürilýär.Iň ýokary gatylygy, ýokary döwük güýji we birmeňzeş häsiýetleri, ajaýyp könelişme garşylygy bolan karbidden has güýçli.
  Beton poly basmazdan we üstünde gödek profil goýman, tekiz üwemegi üpjün etmek üçin stabilizator we çuňluk gollanmasy hökmünde işleýän agressiw göwher segmenti (gurbanlyk çyzgysy) bilen ýörite işlenip düzüldi.Gurbanlyk çyzgysy betonyň üstünde adaty üweýiş prosesini hem berýär.
  Gurbanlyk segmenti bolan PCD gurallary has agressiw we umumy metal zynjyr göwher üweýji gurallaryndan has çalt işleýär, ýöne gurban segmenti bolmadyk PCD gurallaryndan has agressiw.Gurban kesmek gönüburçluk (çyzyk), tegelek (düwme), romb, ok we ş.m. görnüşinde bolup biler.

  Model belgisi ZL-PCD-20
  Ölçegi: 2x1 / 4PCD
  Material PCD + Almaz
  Funksiýa Örtügi aýyrmak
  Ulanylyşy Çygly we gurak
  Baglanyşyk Lavina

  Önüm programmalary

  “Lavina PCD” üweýji gurallary epoksi, ýelim, mastika, inçe, rezin, boýag we ş.m. ýaly dürli örtükleri aýyrmak üçin giňden ulanylýar, Lavina pol üweýji maşynlarynda ulanyljak “Lavina” şkafy bilen gelýär.

  QQ 图片 20210826141648
  PCD2
  PCD1
  Lavina pol ýylmaýjylary üçin PCD üweýji gural
  Lavina pol ýylmaýjylary üçin PCD üweýji gural
  Lavina pol ýylmaýjylary üçin PCD üweýji gural
  Lavina pol ýylmaýjylary üçin PCD üweýji gural
  Kompaniýanyň tanyşdyryşy
  03 (2)
  01 (3)

 • Öňki:
 • Indiki: