PCD we Buş Hammers

 • “Lavina” pol üweýji maşynlar üçin PCD beton üweýji gural

  “Lavina” pol üweýji maşynlar üçin PCD beton üweýji gural

  Z-LION PCD-20 Poly kristal göwher (PCD) beton üweýji gural, beton poldan epoksi, ýelim, boýag, rezin we ş.m. ýaly aksiýalary we örtükleri agressiw aýyrmak üçin Lavina pol üweýji maşynlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.Gural iki 1/4 çärýek tegelek PCD we göwher gurbanlyk çubugy bilen gelýär.Sagat ugry boýunça we sagat tersine ugry ikisi hem bar.

 • Z-LION PCD üýşüriji trapezoid agyr ýük örtügi üç ýarym tegelek PCD bilen trapezoid aýyrmak

  Z-LION PCD üýşüriji trapezoid agyr ýük örtügi üç ýarym tegelek PCD bilen trapezoid aýyrmak

  Z-LION PCD-21 üç ýarym tegelek PCD üweýji trapezoid epoksi, uretan, poliuretan, poliaspartik, akril, ýelim galyndylary we ş.m. ýaly galyň we elastomer örtükleri aýyrmak üçin agyr ýük örtügidir. Bu guralda 3 ýarym tegelek PCD we a bar düwmäni goldaýan segment.Adaty trapezoid plastinka bilen gelýär, trapezoid plastinkasyndaky 3 deşik arkaly dürli pol üweýjilerine oturdylyp bilner.Belli bir ugurda işlemek üçin ýa-da sagat ugruna ýa-da sagat tersine.

 • Beton poly taýýarlamakda örtük aýyrmak üçin PCD käse tigir

  Beton poly taýýarlamakda örtük aýyrmak üçin PCD käse tigir

  PCD käse tigirleri köplenç epoksi, rezin, mastika, haly ýelimleriniň galyndylary, inçe toplumlar we ş.m. ýaly dürli galyň we elastomer örtükleri aýyrmak üçin ulanylýar.Esasan el degirmende, pol üweýjilerine ýetmek kyn bolan burçlarda, üstesine-de baryp boljak ýerlerimizde işlemek üçin ulanylýar.6 çärýek tegelek PCD-leri bolan bu 5 dýuým käse tigir, beton poly taýýarlamak üçin ajaýyp gural.

 • HTC üweýji maşyn üçin PCD örtügi aýyrmak guraly

  HTC üweýji maşyn üçin PCD örtügi aýyrmak guraly

  Polikristally göwher üçin PCD short gysga, aşa gödek bolany üçin örtügi aýyrmak üçin ideal materialdyr.HTC üweýji maşyn üçin PCD örtügini aýyrmak guraly, epoksi, ýelim, boýag, suw geçirmeýän, ýelimleýji we gabyk galyndylary we ş.m. ýaly dürli örtükleri aýyrmak üçin HTC pol üweýjilerinde ulanmak üçin niýetlenendir. Bu gural 1/4 PCD, tegelek karbid bilen üpjün edilýär. we gönüburçly segment.

 • Örtügi aýyrmak we beton dokma üçin trapezoid plastinkadaky buş çekiç

  Örtügi aýyrmak we beton dokma üçin trapezoid plastinkadaky buş çekiç

  Z-LION BH01 Buş çekiç, bazardaky pol üweýji maşynlaryň köpüsine laýyk bolmak üçin uniwersal trapezoid plastinka bilen gelýär.Gural içerki we daşarky köne ýüzleri güýçlendirmek üçin giňden ulanylýar.Içerde gyrymsy çekiç örtükleri aýyrmak we uly agregatlary açmak üçin ajaýyp işleýär;Daşardan, gural, süýşmäge garşy ýa-da bezeg işini tamamlamak üçin betonda gyrymsy görnüşli profil döretmek üçin giňden ulanylýar.

 • Beton pollary dokamak we üwemek üçin Lavina plastinkasyndaky Buş çekiç

  Beton pollary dokamak we üwemek üçin Lavina plastinkasyndaky Buş çekiç

  “Lavina” pol ýylmaýjy üçin pyçakly plastinka üstündäki buş çekiç, umumy täsir etmek üçin beton poluň ýüzüni togalamak, bezeg gutarmak ýa-da süýşmek üçin gutarmak ýa-da örtük aýyrmak üçin beton pollary dokamak we üwemek üçin giňden ulanylýar.Beton poly taýýarlamak üçin aşa agressiw gural.

 • Beton pollarda örtükleri döwmek üçin trapezoid PCD örtügini aýyrmak guraly

  Beton pollarda örtükleri döwmek üçin trapezoid PCD örtügini aýyrmak guraly

  Trapezoid PCD üweýji diskler iň beton beton örtük gurallarydyr.Esasan beton pollaryň üstündäki galyň epoksi örtükleri aýyrmak üçin ulanylýar.Iki 1/4 çärýek tegelek PCD we trapezoiddäki bir gönüburçly eşik bar, agyr örtükleri aýyranyňyzda ajaýyp saýlawdyr.Sagat ugry boýunça we sagat tersine aýlanma ugry çalşylýar.