Önümler

 • Beton poly ýalpyldatmak üçin romb segmenti göwher käse tigir

  Beton poly ýalpyldatmak üçin romb segmenti göwher käse tigir

  Z-LION 34C romb segmenti göwher kubok tigir, çalt üwemegi üpjün edýän agressiw segment dizaýnyna eýedir.Esasan pol bilen polat pudagynda gyrada işlemek üçin el bilen işleýän ýylmaýjy enjamlarda ulanylýar.Şekillendirmek, tekizlemek, üwemek we örtük aýyrmak üçin amatly.Gury we çygly ulanmak üçin amatly.

 • “Husqvarna” pol üweýji maşynlary üçin “Redi Lock” rezin pad saklaýjy

  “Husqvarna” pol üweýji maşynlary üçin “Redi Lock” rezin pad saklaýjy

  Z-LION PJ1 “Husqvarna” pol üweýji maşynlary üçin “Redi” gulply rezin pad saklaýjy, “Husqvarna” rezin gulpy bilen arka reňkli rezinleýji pollary ýa-da demir üweýji gurallary (mysal üçin ZL-16C3A sintirlenen demir göwher ýalpyldawuk pad) ) Husqvarna pol üweýji maşynlaryna.

 • Z-LION Çygly we gury ulanmak üçin patentlenen beton ýalpyldawuk pad

  Z-LION Çygly we gury ulanmak üçin patentlenen beton ýalpyldawuk pad

  Z-LION 16KD rezin baglanyşyk beton ýalpyldawuk pad, Z-LION-yň başga bir patentlenen önümidir.Diňe Z-LION-yň dizaýny we eýeçiligi.Gury we çygly ulanyp boljak köpugurly ýalpyldawuk pad.Esasan beton pollary ýuwmak işiniň soňky ädimlerinde ulanylýar, reňkleýiş tizligini, has aýdyňlygyny we ýalpyldawuk öwüşginini üpjün edýär.

 • Z-LION 5 Ok segmenti 3inç göwher ýylmaýjy maşynlar

  Z-LION 5 Ok segmenti 3inç göwher ýylmaýjy maşynlar

  Z-LION 5 ok segmenti göwher ýylmaýjy awtoulaglar, esasan beton poly ýuwmak prosesinde beton ýüzüni açmak we ilkibaşda üwemek üçin ulanylýar.Agressiw sürgi şekilli ok segmentiniň dizaýny örtügi aýyrmak üçin hem gowy işleýär.“Velcro” ýa-da köp dürli deşikleri üýşürmek üçin köp deşik we gysgyç konfigurasiýasy bar.Metal arka magnit gurallarynyň eýelerine, şeýle hem has köp ýylmaýjy maşynlara ýerleşdirilip bilner.

 • “Lavina” pol üweýji maşynlar üçin PCD beton üweýji gural

  “Lavina” pol üweýji maşynlar üçin PCD beton üweýji gural

  Z-LION PCD-20 Poly kristal göwher (PCD) beton üweýji gural, beton poldan epoksi, ýelim, boýag, rezin we ş.m. ýaly aksiýalary we örtükleri agressiw aýyrmak üçin Lavina pol üweýji maşynlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.Gural iki 1/4 çärýek tegelek PCD we göwher gurbanlyk çubugy bilen gelýär.Sagat ugry boýunça we sagat tersine ugry ikisi hem bar.

 • Z-LION goşa tabyt segmenti trapezoid beton üweýji plitalary

  Z-LION goşa tabyt segmenti trapezoid beton üweýji plitalary

  Z-LION goşa tabyt segmenti beton üweýji plitalary esasan beton poluň üstüni taýýarlamak üçin ulanylýar, inçe örtük aýyrmak, ýerüsti tekizlemek, başlangyç üweýiş we ş.m. trapezoid bazasyndaky 3 deşik arkaly.13 mm beýiklikdäki tabyt şekilli segmentleriň 2-si guralyň agressiwligini we uzak ömrüni üpjün edýär.

 • Z-LION goşa romb segmenti trapezoid beton üweýji gurallary

  Z-LION goşa romb segmenti trapezoid beton üweýji gurallary

  Z-LION goşa romb segmentiniň beton üweýji gurallary örtükleri aýyrmak we deň däl tegmilleri ýa-da bogunlary tekizlemek, şeýle hem beton pollary ýuwmak pudagynda başlangyç üwemek üçin giňden ulanylýar.Çalt aksiýa tizligi üçin ýiti gyralary bolan romb şekilli 2 segment, täsirli eşik tizligi üçin has uly segment.Adaty trapezoid plastinka bilen gelýär, trapezoid plastinkasyndaky 3 deşik arkaly köp dürli ýylmaýjy maşynlara oturdylyp bilner.

 • Z-LION goşa ok segmenti trapezoid beton üweýji aýakgap

  Z-LION goşa ok segmenti trapezoid beton üweýji aýakgap

  Z-LION goşa ok segmentibeton üweýji aýakgapbeton pollary ýuwmak pudagynda ýerüsti taýýarlaýyş gurallarydyr.Esasan örtügi aýyrmak, ýerüsti tekizlemek we beton pollary ýuwmak prosesinde gödek üwemek üçin ulanylýar.Örtügi has netijeli aýyrmak we has agressiw görnüşde kesmek üçin has uly perimetri bolan ok şekilli 2 segment.Adaty trapezoid plastinka bilen gelýär, trapezoid plastinkasyndaky 3 deşik arkaly dürli pol üweýjilerine oturdylyp bilner.

 • Beton we mermer pollary ýuwmak üçin Z-LION 16KP rezin göwher

  Beton we mermer pollary ýuwmak üçin Z-LION 16KP rezin göwher

  Z-LION 16KP rezin zynjyr göwher pol bilen ýalpyldawuk pol, beton we mermer pollary ýuwmak üçin ulanyp boljak köpugurly ýalpyldawuk guraldyr.Esasan üweýiş geçelgeleri gutarandan soň ulanylýar.Ajaýyp DOI we ýalpyldawuk pollary öndürmek üçin ajaýyp formula we ýerüsti nagyş.Islendik agram derejesindäki ýylmaýjylaryň aşagynda işledilip bilner.Çygly ulanmak üçin niýetlenendir.

 • Z-LION PCD üýşüriji trapezoid agyr ýük örtügi üç ýarym tegelek PCD bilen trapezoid aýyrmak

  Z-LION PCD üýşüriji trapezoid agyr ýük örtügi üç ýarym tegelek PCD bilen trapezoid aýyrmak

  Z-LION PCD-21 üç ýarym tegelek PCD üweýji trapezoid epoksi, uretan, poliuretan, poliaspartik, akril, ýelim galyndylary we ş.m. ýaly galyň we elastomer örtükleri aýyrmak üçin agyr ýük örtügidir. Bu guralda 3 ýarym tegelek PCD we a bar düwmäni goldaýan segment.Adaty trapezoid plastinka bilen gelýär, trapezoid plastinkasyndaky 3 deşik arkaly dürli pol üweýjilerine oturdylyp bilner.Belli bir ugurda işlemek üçin ýa-da sagat ugruna ýa-da sagat tersine.

 • Beton poly taýýarlamakda örtük aýyrmak üçin PCD käse tigir

  Beton poly taýýarlamakda örtük aýyrmak üçin PCD käse tigir

  PCD käse tigirleri köplenç epoksi, rezin, mastika, haly ýelimleriniň galyndylary, inçe toplumlar we ş.m. ýaly dürli galyň we elastomer örtükleri aýyrmak üçin ulanylýar.Esasan el degirmende, pol üweýjilerine ýetmek kyn bolan burçlarda, üstesine-de baryp boljak ýerlerimizde işlemek üçin ulanylýar.6 çärýek tegelek PCD-leri bolan bu 5 dýuým käse tigir, beton poly taýýarlamak üçin ajaýyp gural.

 • HTC üweýji maşyn üçin PCD örtügi aýyrmak guraly

  HTC üweýji maşyn üçin PCD örtügi aýyrmak guraly

  Polikristally göwher üçin PCD short gysga, aşa gödek bolany üçin örtügi aýyrmak üçin ideal materialdyr.HTC üweýji maşyn üçin PCD örtügini aýyrmak guraly, epoksi, ýelim, boýag, suw geçirmeýän, ýelimleýji we gabyk galyndylary we ş.m. ýaly dürli örtükleri aýyrmak üçin HTC pol üweýjilerinde ulanmak üçin niýetlenendir. Bu gural 1/4 PCD, tegelek karbid bilen üpjün edilýär. we gönüburçly segment.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6