Geçiş göwher ýalpyldawuk gaplar

 • Beton pollary üwemek üçin 3 dýuým keramiki baglanyşyk geçiş göwher ýalpyldawuk gaplar

  Beton pollary üwemek üçin 3 dýuým keramiki baglanyşyk geçiş göwher ýalpyldawuk gaplar

  ZL-16CT Keramiki baglanyşyk göwher ýalpyldawuk ýassygy, metal zynjyr bilen rezin zynjyr bilen ýuwujy padleriň arasyndaky geçiş baglanyşygy hökmünde, adaty gibrid seriýaly ýalpyldawuk padlerden has çalt metal zynjyrlary aýyrar we beton pollary üwemek wagtynda temperaturany ýokarlandyrmaz.

 • Beton pollary ýuwmak üçin gibrid geçiş polishing pad

  Beton pollary ýuwmak üçin gibrid geçiş polishing pad

  Z-LION 16KM gibrid geçiş polishing padleri, demir çipleri oturdylan rezin baglaýjy pollar.Esasan, demirden ýasalan demir zynjyrlaryň çuňňur çyzgylaryny aýyrmak we polatlamak prosesini metaldan ýuwmakdan rezin reňkine geçirmek üçin ulanylýar.Demir çipler oturdylanda, pad gaty agressiw, gödek çyzgylary netijeli aýyrýar we inçe çyzyklary galdyrýar.

 • Turbo nagyş mis geçiş polishing pad

  Turbo nagyş mis geçiş polishing pad

  Z-LION 16KH mis geçiş polishing pad turbo dizaýnynyň görnüşinde bolup, basyşy has gowy gurallaşdyrmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde hapa we galyndylaryň işjeň iş meýdanyndan daşlaşmagyna mümkinçilik berýär.Kassa mis zynjyrda bolup, diňe bir kesmek ukybynda däl, eýsem ömrüň dowamynda hem rezin zynjyrlaryny ýuwýan padlerden ep-esli artykmaçlyga eýe.Panel, metal üweýji etap bilen rezin reňklemek we polatlamak tapgyrynyň arasyndaky geçişi ýeňilleşdirmek üçin niýetlenendir.

 • Beton poly ýuwmak üçin ýarym geçişli ýalpyldawuk pad

  Beton poly ýuwmak üçin ýarym geçişli ýalpyldawuk pad

  Z-LION 16B Semimetal geçiş polishing pad, demir segmentleri ýerleşdirilen rezin baglanyşyk polishingdir.Pad, agressiw metal baglanyşyk üweýji gurallary sebäpli dörän çuňňur çyzgylary pozup biler, şonuň üçin polatdan soň has aňsat bolar.Esasan metal üweýji we rezin polat arasynda baglanyşyk ýa-da geçiş hökmünde ulanylýar.

 • Beton pollary ýuwmak üçin mis geçiş ýalpyldawuk pad

  Beton pollary ýuwmak üçin mis geçiş ýalpyldawuk pad

  Z-LION 16AH mis geçişli ýalpyldawuk pollar, mis çipleri goýlan rezin padler däl-de, mis zynjyr polishing padleri.Esasan, demirden ýasalan demir zynjyr örtükleriniň çuňňur çyzyklaryny aýyrmak we polat prosesini metal polatdan rezin reňkine geçirmek üçin geçiş polishing padleri hökmünde ulanylýar.Misiň geçiş ýalpyldawuk pollary, çybykdan has agyr we agressiwdir.