Z-LION 5 Ok segmenti 3inç göwher ýylmaýjy maşynlar

Z-LION 5 ok segmenti göwher ýylmaýjy awtoulaglar, esasan beton poly ýuwmak prosesinde beton ýüzüni açmak we ilkibaşda üwemek üçin ulanylýar.Agressiw sürgi şekilli ok segmentiniň dizaýny örtügi aýyrmak üçin hem gowy işleýär.“Velcro” ýa-da köp dürli deşikleri üýşürmek üçin köp deşik we gysgyç konfigurasiýasy bar.Metal arka magnit gurallarynyň eýelerine, şeýle hem has köp ýylmaýjy maşynlara ýerleşdirilip bilner.


 • Model No:ZL-16C5A
 • Diametri: 3"
 • Bölüm:Ok görnüşi
 • Bölümleriň sany: 5
 • Grit:6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #
 • Obýekt:Örän ýumşak, goşmaça ýumşak, ýumşak, orta, gaty, goşmaça gaty we gaty gaty
 • Baglanyşyk:Velcro ýa-da köp deşikli metal
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Meşhur ululygy 3 ”(diametri 76mm, 80mm ýa-da 83mm bolup biler).
  5 Ok bölekleri sagat ugruna ýa-da sagat tersine ugrukdyrylýar.Ok bölekleriniň betona has agressiw kesilmegi üçin has uly perimetri bar.
  Bu 5 ok segmenti üweýji pamyk, beton poly ýuwmak prosesinde beton ýüzüni açmak we ilkibaşda üwemek üçin giňden ulanylýar.Agressiw sürgi şekilli ok segmentiniň dizaýny örtügi aýyrmak üçin hem gowy işleýär.
  Bu üweýji gapyň baglanyşygy super ýumşakdan gaty gaty bolýar.Köp halatlarda orta baglanyşyk maslahat berilýär;gaty beton üçin ýumşak baglanyşyk;ýumşak beton üçin gaty baglanyşyk.Isleg boýunça goşmaça ýumşak, aşa ýumşak, goşmaça gaty we gaty gaty edilip bilner.
  Bu üweýji gapyň elýeterli bölekleri 6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 # we 400 #.
  Bu üweýji gapagyň arka tarapynda, HTC, STI, Onfloor, Diamatic, SASE we ş.m.
  Reňkli kodlanan velkro we aňsat tanamak üçin boýag.Reňk grit belgisine ýa-da baglanyşyk berkligine görä kodlaşdyrylyp bilner.
  Çygly we gurak ulanylyp bilner, çygly ulanmak maslahat berilýär.

  Önümiň artykmaçlyklary

  Z-LION 5 ok segmentigöwher üweýjibeton poly ýuwmak prosesinde beton ýüzüni açmak we ilkibaşda üwemek üçin.Bu üweýji guralyň aýratynlyklary aşakdakylar:
  Önümçilik derejeli göwher, öňdebaryjy gyrasy we sürgi dizaýnynda ok bölekleri, bu üweýji süýdüň kesiş ukybyny ýokarlandyrýar.
  Göwheriň paýhasly konsentrasiýasy we hatda göwher paýlanyşy, şeýle hem professional kebşirlemek bu üweýji halta uzak ömür goşýar.
  Arka tarapynda birnäçe deşik we gysgyç konfigurasiýasy bilen, üweýji pürs adapteri bolmazdan dürli görnüşli ýylmaýjy enjamlara gurnalyp bilner.
  Dürli baglanyşyklar we gözenekler bar.Sangöwher üweýji segmentlerimüşderileriň haýyşy boýunça sazlanyp bilner.Welkronyň we boýagyň reňki düzülip bilner.OEM / ODM garşylanýar.

  Model belgisi ZL-16C5A
  Bölüm Ok görnüşi
  Bölümleriň sany 5
  Obýekt Örän ýumşak, goşmaça ýumşak, ýumşak, orta, gaty, goşmaça gaty we gaty gaty
  Grits 6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #
  Baglanyşyk Velcro ýa-da köp deşikli metal

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Poluň üstüni taýýarlamak we dikeltmek üçin giňden ulanylýar.Beton poly ýuwmak prosesinde beton ýüzüni açmak we ilkibaşda üwemek üçin amatly.Inçe örtügi aýyrmak üçin hem ulanylyp bilner.

  Milli pol enjamlary üçin gurallar
  Milli maşyn üçin göwher
  Terrko üweýji maşyn üçin göwher
  3inç göwher üweýji
  3inç göwher üweýji
  3inç göwher üweýji
  3inç göwher üweýji
  zlion
  03 (2)
  01 (3)

 • Öňki:
 • Indiki: