Z-LION goşa ok segmenti trapezoid beton üweýji aýakgap

Z-LION goşa ok segmentibeton üweýji aýakgapbeton pollary ýuwmak pudagynda ýerüsti taýýarlaýyş gurallarydyr.Esasan örtügi aýyrmak, ýerüsti tekizlemek we beton pollary ýuwmak prosesinde gödek üwemek üçin ulanylýar.Örtügi has netijeli aýyrmak we has agressiw görnüşde kesmek üçin has uly perimetri bolan ok şekilli 2 segment.Adaty trapezoid plastinka bilen gelýär, trapezoid plastinkasyndaky 3 deşik arkaly dürli pol üweýjilerine oturdylyp bilner.


 • Model No:ZL-16LJ
 • Bölüm:Ok görnüşi
 • Bölümleriň sany: 2
 • Grit:6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #
 • Obýekt:Örän ýumşak, goşmaça ýumşak, ýumşak, orta, gaty, goşmaça gaty we gaty gaty
 • Baglanyşyk:3-M6 deşik ýa-da 3-D9mm deşik
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Iki gezek ok segmentibeton üweýji aýakgapbeton poluň üstüni taýýarlamak üçin adaty trapezoid göwher üweýji gurallarydyr.Trapezoid üweýji plitalaryň hemmesi ýaly, gural inçe örtükleri aýyrmak, beton ýa-da sement bazasy terrazzo pollaryny tekizlemek we üwemek üçin amatlydyr.
  Jübüt ok segmenti beton üweýji aýakgaplary has täsirli aýyrmak we betonlara has agressiw kesmek üçin has uly perimetri bolan ok şekilli 2 segment bilen gelýär.
  Jübüt ok segmenti beton üweýji aýakgaplary trapezoid esasy plastinka bilen gelýär, esasy plastinkadaky 3 deşik arkaly dürli görnüşli ýylmaýjy maşynlara oturdylyp bilner.3 deşik, ABŞ we Europeanewropanyň pol üweýjilerine laýyk gelmek üçin M6 sapakly ýa-da hytaý pol üweýjilerine laýyk D9mm ýalaňaç deşikler bolup biler.
  Jübüt ok segmenti beton üweýji aýakgaplary gaty ýumşak, goşmaça ýumşak, ýumşak, orta, gaty, goşmaça gaty, gaty gaty baglanyşykda bar.Elýeterli gözenekler 6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #.
  Grit sanlaryny ýa-da baglanyşygyň berkligini aňsat kesgitlemek üçin gurallara reňkli kodlanan boýag.
  Çygly we gurak ulanylyp bilner, çygly ulanmak maslahat berilýär.

  Önümiň artykmaçlyklary

  Z-LION goşa ok segmenti trapezoid beton üweýji aýakgaplary adatydyrtrapezoid göwher üweýji gurallarybeton poluň üstüni taýýarlamak üçin.Bu üweýji guralyň aýratynlyklary aşakdakylar:
  Ok şekilli segmentleriň has agressiw işlemegi üçin has uly perimetri bar.
  Bu segment, ýokary derejeli kesiş ukybyna we uzak ömrüne eýe bolan önümçilik derejeli göwher we metal poroşoklaryň utgaşmasydyr.
  Guralyň uzak ömri üçin segmentler hünär taýdan kebşirlenýär.
  Dürli baglanyşyklar we gözenekler bar.Almaz segmentleriniň sany, üweýji maşynyň agramyna görä sazlanyp bilner.Lighteňil agramly maşynlar üçin bir segment we agyr maşynlar üçin goşa segment.
  Bölümleriň görnüşini gönüburçluga, tegelek, tabyt, romb we ş.m. üýtgedip bolýar.
  Adaty trapezoid şekili, magnit çalt üýtgeýän adapterlere ýerleşdirmek aňsat, bu guraly HTC, Husqvarna, Lavina, Scanmaskin we ş.m. ýaly beýleki meşhur pol üweýjilerinde ulanmak mümkinçiligini berýär.

  Harytname ZL-16LJ
  Bölüm
  Ok görnüşi
  Bölümleriň sany 2
  Obýekt
  Örän ýumşak, goşmaça ýumşak, ýumşak, orta, gaty, goşmaça gaty we gaty gaty
  Grit 6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #
  Baglanyşyk 3-M6 deşik ýa-da 3-D9mm deşik

  Haryt amaly

  Poluň üstüni taýýarlamak we dikeltmek üçin giňden ulanylýar.Beton we terrazzo pollary ýerüsti tekizlemek we ilkibaşda üwemek üçin amatly.Coapyk örtükler örtügi aýyrmak üçin hem ulanylyp bilner.

  Beton üçin pol-pol-polat-pollar-beton-pol-üst-taýýarlyk-3
  Beton üçin pol-pol-polat-pollar-beton-pol-üst-taýýarlyk-5
  Beton-pol-pol-polat-beton-beton-pol-üst-taýýarlyk-2
  beton üweýji aýakgap
  beton üweýji aýakgap
  beton üweýji aýakgap
  beton üweýji aýakgap
  zlion
  03 (2)
  01 (3)

 • Öňki:
 • Indiki: