Z-LION goşa tabyt segmenti trapezoid beton üweýji plitalary

Z-LION goşa tabyt segmenti beton üweýji plitalary esasan beton poluň üstüni taýýarlamak üçin ulanylýar, inçe örtük aýyrmak, ýerüsti tekizlemek, başlangyç üweýiş we ş.m. trapezoid bazasyndaky 3 deşik arkaly.13 mm beýiklikdäki tabyt şekilli segmentleriň 2-si guralyň agressiwligini we uzak ömrüni üpjün edýär.


 • Model No:ZL-16LC
 • Bölüm:Tabyt görnüşi
 • Bölümleriň sany: 2
 • Grit:6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #
 • Obýekt:Örän ýumşak, goşmaça ýumşak, ýumşak, orta, gaty, goşmaça gaty we gaty gaty
 • Baglanyşyk:3-M6 deşik ýa-da 3-D9mm deşik
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Bubeton üweýji plastinkaadaty trapezoid görnüşinde.Trapezoid plastinkasyndaky 3 deşik arkaly dürli görnüşli ýylmaýjy maşynlara oturdylyp bilner.3 deşik, STI, SASE we ş.m. ýaly pol üweýjilerine gabat gelmek üçin M6 sapakly bolup biler ýa-da ASL, Ksingyi we ş.m. ýaly hytaý üweýjilerine gabat gelmek üçin D9mm ýalaňaç deşikler.
  Bu beton üweýji tabak tabyt görnüşinde 2 segmente eýe.Çalt üwemek we uzak dowam etmek üçin 13mm beýiklikdäki segmentler.
  Bu beton üweýji plastinka betonyň üstüni tekizlemek we üwemek üçin giňden ulanylýar.Köne ýüzüni açyp, täze betony çalt açyp biler.Düwürtikler, PCD-den has güýçli bolsa-da, inçe örtükleri aýryp biler.
  Bu beton ýylmaýjy trapezoid super ýumşak, goşmaça ýumşak, ýumşak, orta, gaty, goşmaça gaty, gaty gaty baglanyşykda bar.Elýeterli 6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #.
  Grit sanlaryny ýa-da baglanyşyk gatylygyny aňsat kesgitlemek üçin reňkli kodlanan boýag.
  Çygly we gurak ulanylyp bilner, çygly ulanmak maslahat berilýär.

  Önümiň artykmaçlyklary

  Beton poluň üstüni taýýarlamak üçin Z-LION goşa tabyt segmenti trapezoid beton üweýji plitalary giňden ulanylýar.Beton pollary ýuwmak pudagynda iň adaty we meşhur üweýji gurallaryň biridir.Bu guralyň aýratynlyklary aşakdakylar:
  Önümçilik derejeli göwher, köne we çalt we ýylmaýjy täsir effektine ýetmek üçin demir tozanlar bilen deň derejede garylýar.
  Göwher bölekleri gyzgyn basylýar we trapezoid plastinkasyna hünär taýdan kebşirlenýär.Göwher göwnejaý konsentrasiýasy we professional kebşirlemek, üweýji guralyň uzak ömrüni uzaltmaga kömek edýär.
  Dürli baglanyşyklar we gözenekler bar.Almaz segmentleriniň sany, üweýji maşynyň agramyna görä sazlanyp bilner.Lighteňil agramly maşynlar üçin bir segment we agyr maşynlar üçin goşa segment.
  Bölümleriň görnüşini gönüburçluga, tegelek, romb, ok we ş.m. üýtgedip bolýar.
  Adaty trapezoid şekili, magnit çalt üýtgeýän adapterlere ýerleşdirmek aňsat, bu guraly HTC, Husqvarna, Lavina, skanmaskin we ş.m. ýaly beýleki meşhur pol üweýjilerinde ulanmak mümkinçiligini berýär.

  Harytname ZL-16LC
  Bölüm
  Tabyt görnüşi
  Bölümleriň sany 2
  Obýekt
  Örän ýumşak, goşmaça ýumşak, ýumşak, orta, gaty, goşmaça gaty we gaty gaty
  Grit 6 #, 16 #, 30 #, 50 #, 70 #, 100 #, 120 #, 200 #, 400 #
  Baglanyşyk 3-M6 deşik ýa-da 3-D9mm deşik

  Haryt amaly

  Poluň üstüni taýýarlamak we dikeltmek üçin giňden ulanylýar.Beton we terrazzo pollary ýerüsti tekizlemek we ilkibaşda üwemek üçin amatly.Inçe örtükleri inçe örtük aýyrmak üçin hem ulanyp bolýar.

  Beton üçin pol-pol-polat-pollar-beton-pol-üst-taýýarlyk-3
  Beton üçin pol-pol-polat-pollar-beton-pol-üst-taýýarlyk-5
  Beton-pol-pol-polat-beton-beton-pol-üst-taýýarlyk-2
  beton üweýji plitalar
  beton üweýji plitalar
  beton üweýji plitalar
  beton üweýji plitalar
  zlion
  03 (2)
  01 (3)

 • Öňki:
 • Indiki: