Z-LION PCD üýşüriji trapezoid agyr ýük örtügi üç ýarym tegelek PCD bilen trapezoid aýyrmak

Z-LION PCD-21 üç ýarym tegelek PCD üweýji trapezoid epoksi, uretan, poliuretan, poliaspartik, akril, ýelim galyndylary we ş.m. ýaly galyň we elastomer örtükleri aýyrmak üçin agyr ýük örtügidir. Bu guralda 3 ýarym tegelek PCD we a bar düwmäni goldaýan segment.Adaty trapezoid plastinka bilen gelýär, trapezoid plastinkasyndaky 3 deşik arkaly dürli pol üweýjilerine oturdylyp bilner.Belli bir ugurda işlemek üçin ýa-da sagat ugruna ýa-da sagat tersine.


 • Model No:ZL-PCD-21
 • Ölçegi:3x1 / 2PCD
 • Material:PCD + Almaz segmenti
 • Funksiýa:Örtügi aýyrmak
 • Ulanylyşy:Çygly we gurak
 • Baglanyşyk:3-M6 deşik ýa-da 3-D9mm deşik
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Bu PCD üweýji trapezoidde 3 ýarym tegelek PCD we göwher düwmesi bar.Almaz düwmesi, üç güýçli ýarym tegelek PCD sebäpli poluň ölçegini azaltmak üçin stabilizator we çuňluk gollanmasy hökmünde çykyş edýär.
  BuPCD üweýji trapezoidAdaty trapezoid plastinka bilen gelýär, trapezoid plastinkasyndaky 3 deşik arkaly dürli pol üweýjilerine oturdylyp bilner.
  Bu PCD üweýji trapezoid, sagat ugruna (çep tarapa aýlanmak) ýa-da sagat tersine (sag tarapyň aýlanmagy) belli bir ugurda üwemek üçin niýetlenendir.
  Bu PCD üweýji trapezoid epoksi, uretan, poliuretan, poliaspartik, akril, ýelim galyndylary we ş.m. ýaly galyň we elastomer örtükleri aýyrmak üçin amatlydyr, beton pola zeper ýetirmezden örtükleri aýyrýar.

  Önümiň artykmaçlyklary

  Z-LION PCD-21 üç ýarym tegelek PCD üweýji trapezoid, betonyň üstünde galyň we elastomer örtükleri aýyrmak üçin agyr örtük aýyrmak guraldyr.Bu guralyň aýratynlyklary aşakdakylar:
  3 ýarym tegelek PCD üweýji trapezoidler umumy agyr çärýekli PCD trapezoidlerinden has güýçli, agyr ýük goşundylary üçin ideal.
  3 ýarym tegelek PCD üweýji trapezoidler, umumy 2 çärýek tegelek PCD trapezoidlerinden has ýokary inedördül metr ömrüni üpjün edýär.
  3 ýarym tegelek PCD ýokary basyşda we ýokary temperatura tehnologiýasynda öndürilýär, ýokary berkligi, ýokary döwük güýji we birmeňzeş häsiýetleri bolar.
  Düwme goldaýan segment agressiwdir, diňe bir stabilizator we çuňluk gollanmasy hökmünde işlemän, örtükleri aýyrýan PCD-leriň beton üstünde adaty üweýiş prosesini hem berýär.
  3 ýarym tegelek PCD we düwmäni goldaýan segment hünär taýdan kebşirlenýär.Goldaw segment gönüburçluk (çyzyk), tegelek (düwme), romb, ok we ş.m. görnüşinde bolup biler.

  Önüm programmalary

  üç ýarym tegelek PCD üweýji trapezoid epoksi, uretan, poliuretan, poliaspartik, akril, ýelim galyndy we ş.m. ýaly galyň we elastomer örtükleri aýyrmak üçin agyr örtükdir, adaty trapezoid plastinka bilen gelýär, dürli pollara oturdylyp bilner. trapezoiddäki 3 deşik arkaly ýylmaýjy.

  QQ 图片 20210826141648
  PCD2
  PCD1
  PCD üweýji trapezoid
  üç ýarym tegelek PCD
  PCD beton örtügi aýyrmak guraly
  Pol örtügini aýyrmak PCD
  02 (1)
  03 (2)
  01 (3)

 • Öňki:
 • Indiki: